Tilskudd fra folkehelse 2015

Av: Lene Sjølie / Publisert: 27.11.2014 / Oppdatert: 27.11.2014
 Illustrasjonsbilde av to blide barn som leker i snøen
Midler til lavterskel fysisk aktivitet er for 2015 foreslått overført til kommunene.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Endringene gjelder blant annet øremerkede midler til lavterskel fysisk aktivitet. Her har fylkeskommunen de siste årene mottatt 950 000 kroner fra Helsedirektoratet for tildeling til frivillige lag og foreninger.

Disse midlende er nå foreslått overført til kommunene.

Endelig avklaring nærmere jul

Det er foreløpig uvisst om de siste forhandlingene om statsbudsjettet har ført til endringer i regjeringens opprinnelige forslag. Det vil trolig ta noen uker før dette er endelig avklart. 

Fylkeskommunen kan derfor ikke utlyse midler til dette formålet på nåværende tidspunkt.

Saken vil oppdateres når endelig beslutning foreligger.