Tilbud til alle barnehager og skoler

Av: Lene Sjølie / Publisert: 26.02.2014 / Oppdatert: 26.02.2014
Blid jente på en huske
"Tilbud 2014" med tilbud fra Telemark fylkeskommune og samarbeidspartnere er ment som en drahjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i henhold til Opplæringslovens §9a.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

«Barnehager og skoler når alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, utdanning og nasjonalitet. Helsefremmende barnehager og skoler er folkehelse i Telemark fylkeskommune sitt bidrag i forhold til frafall, og gevinstene av tiltak vil kunne hentes inn på kommende helse- og sosialbudsjetter.» Dette forteller Jorunn Borge Westhrin, leder for dette arbeidet i fylkeskommunen.

Nå lanseres en ny utgave av det årlige «Tilbudshefte til barnehager og skoler». Heftet med tilbud fra Telemark fylkeskommune og samarbeidspartnere er ment som en drahjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i henhold til Opplæringslovens §9a.

Spennvidden på tilbudene i heftet er stor. Her finnes tiltak for barnehage, SFO, barneskole, ungdomsskole og videregående skole på flere områder: Fysisk aktivitet, friluftsliv, psykisk helse, kosthold, tobakk og rus. De fleste tilbudene i heftet er gratis.

Heftet sendes i disse dager ut til alle barnehager og skoler i Telemark. Det er også sendt ut til kommunene ved blant annet hovedutvalg for helse, hovedutvalg for opplæring, skole- og barnehageansvarlige, folkehelseansvarlige, tannpleiere og ledende helsesøstre.

Tilbudsheftet 2014 kan du lese her (pdf)

Tilbudsheftet kan også bestilles ved å sende en epost til lene.sjolie@t-fk.no.