Tettstedspris til Bø

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 30.04.2016 / Oppdatert: 30.04.2016
Barnehage på tur i Evjudalen Friluftspark
Turveiene i Evjudalen friluftspark er universelt utformet.
Foto: Bø kommune
Åpne

Prisen ble delt ut av fylkesordfører Sven Tore Løkslid under Bøker i Bø- festivalen og Maimarkedsdagen på torget lørdag 30. april.

- Juryen fremhever spesielt aktivitetene på Bø torg og i sentrum, og arbeidet med Evjudalen friluftspark. Bø har fått til en aktivitet som involverer og engasjerer folk i alle aldrer og fra alle kulturer. Og nettopp der tror jeg mye av suksessen til Bø ligger. Dere har fått til noe unikt, sa Løkslid under talen.

Delt ut siden 1993

Tettstedprisen skal støtte og fremme god utvikling av bærekraftige steder, attraktive bomiljø og kreative møteplasser.

I år deles den ut av Telemark fylkeskommune for 22. gang. Det er en jury sammensatt av faglige ledere hos fylkesmannen og fylkeskommunen som avgjør hvem som mottar prisen. For 2015 var det to kandidater, Telemark Kanalcamping i Lunde og Evjudalen friluftspark/Bø torg.

Juryen framhever arbeidet med Evjudalen friluftspark og aktivitetene på torget og i sentrum, som resultat av Bolyst-prosjektet ROM i Bø.

Knytter sentrum sammen

- For at Telemark skal blomstre er vi avhengige at kommunene jobber med å gjøre byer, bygdebyer og småsamfunn bærekraftige, levende og attraktive for bosetting, bedrifter og besøk, skriver juryen i sin begrunnelse.

«Bø har fått til aktivitet som involverer og engasjerer folk i alle aldre og kulturer - i medvirkning og arrangementer som Kaffedagene med kaffe fra hele verden og verdens største fastelavnsris laget av barnehagene i Bø, markedsdager vår og høst og ikke minst Bøker i Bø-festivalen.»

Aktiviteter for alle

Bø kommune kartla historisk utvikling, viktige grønne arealer, landemerker og mulighet for snarveier for å knytte sentrum tettere sammen. Det var starten for Evjudalen friluftspark.

«I ROM-prosjektet har dalen blitt fylt av aktiviteter for alle; turveier er universelt utformet og fangdammer fra landbruket har gitt tre flotte vannspeil med mulighet for fiske om sommeren og skøyting vinterstid. Det store naturområdet i hjertet av sentrum, med bålplasser, treningsapparat, boccia, benker, leikeapparat, amfi, lyssetting og framtidige tiltak vil bidra til at friluftsparken blir Bø kommunes Central Park. Det er viktig for en bygdeby som er i vekst.» skriver juryen.

«Når det bygges forretninger med boliger i sentrum, kan kravet til uteområder dekkes ved å bidra til videreutvikling i Evjudalen. Dette er prøvd ut i ROM-prosjektet og er en god start for «Bygdepakke Bø», der både fortetting med kvalitet og miljøvennlig transport med snarveier er tema» heter det i juryens begrunnelse.

Tettstedsprisen til Bø kommune

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid delte ut prisen.


Foto: Lene Hennum
Åpne

50.000 kroner og spesialdesignet kumlokk

Prisen er et spesialdesignet kumlokk fra Ulefos Jernværk, et kjerneavstøp av dette og en gavesjekk på 50.000 kroner øremerket kunstnerisk utsmykning.

Prisen kan økes med inntil 100.000 kroner dersom prisvinner stiller med tilsvarende beløp eller mer.