Telemarkshelsa - folkehelsemelding 2013

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.12.2013 / Oppdatert: 22.01.2019
Kajakkpadlere
Telemark fylkeskommune publiserer nå den årlige rapporten om folkehelsa i Telemark. Nasjonale undersøkelser viser blant annet at voksenbefolkningen har blitt mer fysisk aktive de senere årene.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark fylkeskommune publiserer nå den årlige rapporten om folkehelsa. Rapporten tar for seg ulike mål på helsesituasjonen blant befolkningen i Telemark samt ulike faktorer som påvirker helsa. Rapporten har sitt grunnlag i Folkehelselovens § 21 som sier at fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Rapporten er også lagt til grunn for ny regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016.

Trykk på lenken for å laste ned Telemarkshelsa - folkehelsemelding 2013 (pdf-dokument)

Befolkningens helse og helseatferd

I rapporten fremgår det at Telemark utpreger seg med en forholdsvis stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. I tillegg har befolkningen i fylket en forholdsvis høy forekomst av psykiske lidelser målt i forhold til diagnoser fastsatt av fastlege, legemiddelbruk og pasienter ved sykehusene.

Generelt viser undersøkelsen at det er en stor andel av befolkningen i Norge som ikke oppfyller de nasjonale kostholdsanbefalingene. De yngste har et forholdsvis sunt kosthold, mens ungdom har et mer usunt kosthold. Rapporten inneholder ikke data som forteller om kostholdet i Telemark skiller seg fra kostholdet i resten av landet, men det er rimelig å anta at fylket ikke skiller seg vesentlig fra landet for øvrig.

Nasjonale undersøkelser viser at voksenbefolkningen har blitt mer fysisk aktive de senere årene. Samtidig viser tidsbruksundersøkelser at vi også har mer stillesittende aktiviteter på fritiden. Vi finner også at de fleste barn er aktive, men at aktivitetsnivået reduseres i ungdomsalderen. I henhold til Ungdata-undersøkelsen trener ungdom i Telemark vel så mye som ungdom i resten av landet, men samtidig tyder dataene på at de er mindre aktive i fritidsorganisasjoner.

Årlig oppdatering av Telemarkshelsa

Telemarkshelsa planlegges revidert årlig. Det betyr at eksisterende statistikk blir oppdatert og rapporten kan også bli supplert med ny statistikk. Spesielt tas det sikte på å publisere mer statistikk om positive faktorer som påvirker helsen. Etter hvert som flere kommuner vil delta i Ungdata-undersøkelsen, vil vi også få bedre data om ungdoms helseatferd og andre positive eller negative miljøfaktorer.

Les mer om helsetilstanden i Telemark på Telemarksbarometeret

Du kan lese mer om folkehelsa på Telemarksbarometeret. I tillegg til det som inngår i Telemarkshelsa vil du her finne nyhetsartikler som oppdateres løpende. Dette kan omfatte artikler basert på ny oppdatert statistikk og nye aktuelle undersøkelser.

Telemarksbarometeret er:

  • Offentlig statistikk samlet og gjort lettere tilgjengelig blant annet for kommunene
  • Et bidrag for å identifisere utfordringene i Telemark

Les "Telemarkshelsa - folkehelsemelding 2013" her (pdf)

Telemarksbarometeret ble lagt ned i 2018.