Telemark fylkeskommunes folkehelsepris 2018

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 26.06.2018 / Oppdatert: 26.11.2018
Prisvinneren får et diplom og en gavesjekk på 50 000 kroner.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fristen for å nominere kandidater til Telemark fylkeskommunes folkehelsepris 2018 gikk ut 1. oktober.

Telemark fylkeskommune deler årlig ut en påskjønnelse i form av en folkehelsepris til noen som har gjort en særlig innsats eller er nyskapende innen folkehelsearbeidet i fylket. Prisen skal favne bredt, og deles ut til initiativ, prosjekter eller tiltak i regi av frivillige, offentlige eller private virksomheter eller enkeltpersoner i Telemark.

Prisvinneren får i tillegg til heder og ære et diplom og en gavesjekk på 50 000 kroner.

Fremme livskvalitet

Folkehelse dannes i fritiden, på arbeidsplassen, i skole og hjem, i nabolag og nærmiljø - i alle aldre. Formålet med prisen er å få fram de gode eksemplene på hvordan enkeltpersoner eller andre samfunnsaktører skaper trivsel, mestring og rom for deltakelse for alle i hverdagen.

Prisen skal gis til aktører og / eller tiltak som griper fatt i sentrale utfordringer innen folkehelsen i fylket i tråd med de til enhver tid gjeldende folkehelsedokumenter for Telemark fylke:

Det skal legges vekt på om tiltaket eller innsatsen har overføringsverdi.

Fullstendige retningslinjer for utdeling av folkehelseprisen kan du lese her.

Nominer din kandidat innen 1. oktober

Alle kan innstille kandidater. Frist for å nominere kandidater er 1.oktober 2018.*

Nominasjonen må være begrunnet og vise til konkrete eksempler på hvorfor din kandidat bør få prisen. Nominasjonen må også inneholde kontaktinformasjon til deg som nominerer og til kandidaten. Det er anledning til å nominere egen organisasjon/ virksomhet.

Nominasjoner sendes oss på e-post post@t-fk.no eller til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien. NB! Merk nominasjonen med referansenummer: 18/07294.

Kåring av vinner og prisutdeling

Beslutning om hvem som blir årets prisvinner, tas av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

Prisen overrekkes vinneren i forbindelse med Telemark fylkesting sitt møte i desember 2018.

* Retningslinjene har nedfelt 15.10 som frist, men for å rekke politisk behandling av saken i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse sitt siste møte for 2018, må fristen settes til 1.10.