Stipend til masteroppgaver med "Ung i Telemark" som tema

Av: Marte Aksnes / Publisert: 14.03.2019 / Oppdatert: 14.03.2019
Meld deg på innen 1.juni 2019!
Åpne

Våren 2018 svarte over 10 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark på spørsmål om hvordan det er å vokse opp i Telemark. Våren 2015 gjennomførte vi den samme undersøkelsen.

Vi ønsker nå at en eller flere masterstudenter skal bruke datamaterialet fra Ung i Telemark til å undersøke problemstillinger knyttet til folkehelse. Temaer kan for eksempel være sosial ulikhet i helse, fysisk og psykisk helse, trivsel og mestring, helsevaner, bruk av tjenestetilbudet, fritid, eller forhold til familie, venner og nærmiljø.

Vi lyser ut inntil to stipender på 20 000 kroner hver for dette arbeidet. Halvparten av stipendet utbetales ved prosjektstart og resten utbetales når oppgaven er levert.

Er dette noe for deg?

Dersom dette kan være noe for deg – send en kort prosjektbeskrivelse (maks to sider), en kort beskrivelse av deg selv (en side) og karakterutskrift til oda.kobro.borjesson@t-fk.no innen 01.juni 2019. Svar vil bli gitt innen 15. juni 2019. 

Ungdatakoordinator hos Universitetet i Sørøst-Norge, Elisabeth Gulløy, kan også kontaktes ved eventuelle spørsmål. Hun treffes på e-post elisabeth.gulloy@usn.no