Stipend til masteroppgaver med «Ung i Telemark» som tema

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 14.06.2018 / Oppdatert: 08.08.2018
Illustrasjonsfoto av to skoleungdommer
Send oss din søknad innen 20. august.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Våren 2018 svarte over 10 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark på spørsmål om hvordan det er å vokse opp i Telemark. Våren 2015 gjennomførte vi den samme undersøkelsen.

Vi ønsker nå at en eller flere masterstudenter skal bruke datamaterialet fra Ung i Telemark til å undersøke problemstillinger knyttet til folkehelse. Temaer kan for eksempel være sosial ulikhet i helse, fysisk og psykisk helse, trivsel og mestring, helsevaner, bruk av tjenestetilbudet, fritid, eller forhold til familie, venner og nærmiljø.

Vi lyser ut inntil to stipender på 20 000 kroner hver for dette arbeidet. Halvparten av stipendet utbetales ved prosjektstart og resten utbetales når oppgaven er levert.

Er dette noe for deg?

Dersom dette kan være noe for deg – send en kort prosjektbeskrivelse (maks to sider), en kort beskrivelse av deg selv (en side) og karakterutskrift til kjersti.norgard.aase@t-fk.no innen 20. august 2018. Svar vil bli gitt innen 1. september 2018.

Ungdatakoordinator hos Universitetet i Sørøst-Norge, Elisabeth Gulløy, kan også kontaktes ved eventuelle spørsmål. Hun treffes på e-post elisabeth.gulloy@usn.no.