Status for arbeidet med regional strategi

Av: Lene Sjølie / Publisert: 19.09.2014 / Oppdatert: 24.09.2014
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Gruppene er bredt representert med medlemmer fra ulike faggrupper, fra frivillige organisasjoner, fra skoler, kommuner, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark. Deltagere i de ulike ressursgruppene finner du ved å følge linkene under knyttet til de aktuelle satsingsområdene: 

Ressursgruppene arbeider nå med forslag til handlingsplaner for sine områder. 

Regional styringsgruppe

Den regionale styringsgruppen består av:

  • Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann
  • Arme Malme, assisterende fylkesmann
  • Terje Tønnesen, direktør, NAV Telemark
  • Rikke Raknes, leder, Kompetansesenter Rus – region Sør (KoRus)

Styringsgruppens hovedoppgave er med utgangspunkt i handlingsplanene å styre aktivitetene og koordinere disse mot andre tilgrensende aktiviteter.

Forum for frivillighet og folkehelse

Forum for frivillighet og folkehelse (FFF) er ennå ikke formelt etablert, men det er opprettet et interimsstyre. Interimsstyret består av Eli Ducros, Telemark Røde Kors (leder), Melle Aakenes, Kirkens SOS, Gisle Lunde, Frivilligsentralene i Telemark og Jon Atle Holmberg, Telemark turistforening.