Stappfull sal på konferanse om voldsutsatte barn

Av: Oda Kobro / Publisert: 15.09.2017 / Oppdatert: 18.09.2017
Maja Foss Five og Tone Berge Hansen ønsket 400 deltakere velkommen til konferansen på Ælvespeilet.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Over 400 deltakere hadde samlet seg for konferansen «For barnas beste må du tørre å tenke det verste». Konferansen hadde til hensikt å bidra til økt bevissthet og mer kunnskap om et viktig og aktuelt tema. 

Vi har alle et ansvar og vi må tørre å tenke det verste

Konferansens tittel var hentet fra Ada Sofie Austegards innlegg. Hun understreker at vi må tørre å se, spørre og følge med på de barna vi kommer i kontakt med.

- Disse barna har ofte ingen mulighet for hjelp dersom ikke noen utenfor familien trer inn. Dette er et felles ansvar som vi ikke må ta lett på. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite, og vi må tørre å tenke det verste, sier Ada Sofie.

Bred deltakelse

I salen deltok blant annet helsepersonell, lærere, barnehageansatte, barnevern, politi, studenter og politikere fra hele Telemark.

I tillegg til Ada Sofie Austegard fra Stine Sofies Stiftelse, var Kjetil Rakkestad fra politiet og fylkeslege Torbjørn Aase blant innlederne. I tillegg bidro sentrale personer fra barnevernet i Skien og Porsgrunn, tannhelsetjenesten, Alternativ til vold, Krisesenteret i Telemark, Statens barnehus og Senter for incest og seksuelle overgrep. De fortalte om hvilke tilbud vi har for voldsutsatte barn i Telemark.

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse Tone Berge Hansen og leder for hovedutvalg for kompetanse Maja Foss Five delte rollen som konferansier. Konferansen var et samarbeid mellom Telemark fylkeskommunen og Fylkesmannen i Telemark.

Presentasjoner fra konferansen

Her kan du laste ned programmet og presentasjonene fra konferansen (PDF-format):

Fra venstre: Ada Sofie Austegard, Kjetil Rakkestad, Maja Foss Five og Tone Berge Hansen

Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne