Spennende kurs for barnehager og skoler

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.04.2016 / Oppdatert: 18.05.2016
Tilbudsheftet inneholder en rekke kompetansehevende tiltak og sendes ut til alle barnehager og skoler i Telemark i løpet av april.
Foto: Fiskesprell/Studio Dreyer-Hensley
Åpne

De fleste tilbudene i heftet er gratis og kurstilbudene er ment som en drahjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring jf. Opplæringslovens §9a.

Når alle barn

I Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 pekes det på barnehager og skoler som viktige arenaer for folkehelsearbeidet. Her nås alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale og kulturelle bakgrunn.

Heftet blir sendt ut til alle barnehager og skoler i Telemark i april. Det blir også sendt ut til kommunene, til blant annet hovedutvalg for helse, hovedutvalg for opplæring, skole- og barnehageansvarlige, folkehelseansvarlige, tannpleiere og ledende helsesøstre.

Stor spennvidde

Tilbudsheftet «Helsefremmende barnehager og skoler – Kurs, Utvikling, Kompetanse 2016/2017» inneholder en rekke tilbud fra Telemark fylkeskommune og samarbeidspartnere. Spennvidden er stor.

Her finnes tilbud for barnehage, SFO, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. På hver arena er det tilbud innen fysisk aktivitet og friluftsliv, psykisk helse og læringsmiljø, kosthold, tobakk og rus.

Alle tilbudene som er samlet i heftet er også presentert her på fylkeskommunes nettsider.

Verktøykasse for "Liv og røre i Telemark"

Nytt av året er flere tilbud som er deler av kurspakka og verktøykassa i prosjektet «Liv og røre i Telemark». Målsettingen med prosjektet er å øke fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt læringsmiljø i grunnskolene i hele fylket.