Søk om midler til folkehelsetiltak

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 15.09.2017 / Oppdatert: 08.10.2019
Illustrasjonsfoto av besteforeldre med barnebarn.
Send inn din søknad via vår søkeportal. Fristen er 15. november 2019.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

I forbindelse med regionreformen og sammenslåing av fylkene til Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 1.1.2020, har fellesnemda besluttet at tilskuddsordningen for folkehelse foreløpig skal videreføres i 2020. Med sikte på samordning av tjenester i det nye fylket, vil denne ordningen, på lik linje med alle fylkeskommunale tjenester, bli gjenstand for vurdering. Det er uavklart hvorvidt og i hvilken form tilskuddsordningen videreføres.

Endret søknadsfrist for 2020

Merk! Søknadsfristen er endret til 15. november 2019 for tilskudd i 2020.  

Tiltaket eller prosjektet det søkes støtte til, må foregå i Telemark. 

Bruk søknadsportalen

Søknader om tilskudd må sendes oss elektronisk via vår søknadsportal.

I portalen finner du informasjon om retningslinjer, søknadskriterier og søknadsskjema. 

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok justerte retningslinjer for ordningen i juni 2017:

  • Tiltaket man søker om støtte til, må ha en klar sosial profil.
  • Tilskuddsordningen skal stimulere til helsefremmende tiltak som skaper livskvalitet, mestring og trivsel for alle grupper i befolkningen.
  • 25 prosent av midlene er spesielt øremerket folkehelsetiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret. Søkere må være regionale aktører og ha aktiviteter eller medlemmer i fortrinnsvis tre kommuner eller flere.

Se endringer av tilskuddsordning for kultur her

Søknadsfrist og behandling

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandler sak om tildeling av tilskudd i hovedutvalgets første møte i 2020.