Signerte partnerskapsavtaler for folkehelse

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 12.05.2017 / Oppdatert: 12.05.2017
Hovedutvalgsleder Tone Berge Hansen, understreket før signeringen hvor viktig partnerskapsavtalene er for fylkeskommunen. FOTO: Sigmund Bolme
Foto: Sigmund Bolme
Åpne

Organisasjonene som skrev under partnerskapsavtale var Telemark Røde Kors, DNT Telemark, Telemark Idrettskrets, Kirkens SOS, og Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Telemark. Det er et krav om at organisasjoner som søker om en slik avtale skal dekke hele Telemark og ha et organisasjonsapparat som er i stand til å påta seg forpliktelser over flere år.

Økte antall avtaler

Hovedutvalgsleder for kultur, friluftsliv og folkehelse, Tone Berge Hansen (Ap), forklarer at fylkeskommunen tidligere har hatt tre slike avtaler, men at ekstra bevilgninger fra fylkestinget i desember i fjor ga muligheten for å øke dette tallet til fem.

- Jeg er veldig glad for få kunne skrive under to flere avtaler i dag enn tidligere. For fylkeskommunen er det viktig å være med og bidra til at frivilligheten i fylket styrkes. Vi hadde ni søkere til avtalene i år, og alle søknadene var gode, men vi falt ned på disse fem.

Partnerskapsavtalene for folkehelse skal gå til organisasjoner som favner brett, har lav takhøyde, og som dekker ett behov som det offentlige ikke gjør. Avtalene skal gi organisasjonene bedre forutsigbarhet i driften og på den måten styrke arbeidet som gjøres.

- Det er også viktig for oss at organisasjonene supplerer hverandre, og dekker forskjellige områder. De fem som har blitt valgt ut, dekker alle et viktig og særegent område for innbyggerne i fylket, sier Berge Hansen.

Viktige tiltak

Røde Kors Telemark, DNT Telemark, og Telemark Idrettskrets, har alle tidligere hatt partnerskapsavtale med Fylkeskommunene, og representantene på underskrivingen understreket at avtalene er en svært viktig grunnstein i organisasjonenes virksomhet. Både av økonomiske årsaker, men kanskje vel så viktig fordi de gir grunnlag for et nært og godt samarbeid med det offentlige.

Kirkens SOS og SMISO som inngår en slik avtale for første gang i år, har også tro på at disse avtalene vil gjøre arbeidet lettere.

- Et slikt samarbeid har vi klokketro på, og vi er veldig glade for avtalen. Vi er en tjeneste som skal være tilgjengelig døgnet rundt for mennesker i vanskeligheter, og denne avtalen bidrar til at vi kan opprettholde tjenestene våre, sier Ole Ragnar Helgen, fra Kirkens SOS.

Inger Lise Stølsvik fra SMISO mener at avtalen vil bidra til å gi organisasjonen bedre forutsigbarhet i årene som kommer.

- seksuelle overgrep er et mye større problem enn det mange tror, og vi er derfor veldig takknemlige for denne avtalen. Den skaper forutsigbarhet, og gjør det mulig for oss å hjelpe enda flere mennesker enn vi gjør i dag, sier hun.

Skal bedre folkehelsen

Tone Berge Hansen mener at disse avtalene også hjelper fylkeskommunen til å oppnå sine mål.

- Vi skal sørge for god folkehelse her i Telemark, men det klarer vi ikke alene. Vi er derfor helt avhengig av flinke ildsjeler og de frivillige organisasjonene. Å tilby slike avtaler, hjelper oss til å nå målet om å bedre livskvaliteten til alle Telemarkinger. Vi er veldig takknemlig for den innsatsen som hver dag legges ned i disse organisasjonene, sier hovedutvalgslederen.