Seminar om seksuell orientering og levekår

Av: Lene Sjølie / Publisert: 25.02.2015 / Oppdatert: 25.02.2015
Forskning om ulikhet i helse med fokus på kjønn og seksuell orientering er nødvendig for å etablere kunnskapsbaserte og målrettede strategier for folkehelse i Norge.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Forskning om ulikhet i helse med fokus på kjønn og seksuell orientering er nødvendig for å etablere kunnskapsbaserte og målrettede strategier for folkehelse i Norge. 

Kunnskap om helse og levekår for lesbiske, bifile og transpersoner

Professor Kirsti Malterud har sammen med professor Norman Anderssen utarbeidet to rapporter for Uni Research Helse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette som en oppfølging av Regjeringens handlingsplan ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”, som ble forlenget ut 2013.

En målsetting i handlingsplanen var at helse- og omsorgspersonell og tjenesteytere skal ha god tilgang på kunnskap om helse og levekår for lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT-personer).

Seminar 10. april

Fredag 10. april kl. 10.00-12.00 inviterer Telemark fylkeskommune til seminar på fylkeshuset om seksuell orientering og levekår. Her vil Kirsti Malterud presentere kunnskaputvikling og hovedfunn fra rapportene: 
«Seksuell orientering og levekår» (2012) og «Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge» (2014).

Deltakelse er gratis.