Seminar om folkehelse og lokalsamfunn samlet mange deltakere

Av: Lene Sjølie / Publisert: 28.05.2015 / Oppdatert: 29.05.2015
Utsnitt av innlevert gruppeoppgave
Fra verksted om folkehelseutfordringer i Kragerø og Bamble kommuner.
Foto: Foto: Eyvin Bjørnstad
Åpne

Blant deltakerne var det folkehelsekoordinatorer, kommuneplanleggere, stedsutviklere, kommuneoverleger og representanter fra miljørettet helsevern.

Dagen startet med at deltagerne ble utfordret på arbeidet med folkehelseoversikter i kommunene. Hvordan få lokal kunnskap inn i oversiktsarbeidet, og hvordan definere kommunens hovedutfordringer? 

Hvordan skape folkevennlige samfunn?

Byplanlegger Michael Fuller-Gee holdt et engasjerende innlegg om hva som skaper folkevennlige samfunn, og hvordan dette forankres i planer. Fem stedsutviklere i Telemark presenterte deretter eksempler fra kommunene på stedsutviklingsprosjekter som fremmer helse og trivsel.

Ny tilskuddsordning

Siste delen av dagen ble viet til Helsedirektoratets nye tilskuddsordning om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Tilskuddsordningen kan du lese mer om her. Telemark fylkeskommune vil stå som søker i samarbeid med minst tre kommuner. Kommunene vil få mer informasjon om dette innen kort tid.

Seminaret var en oppfølging av dagsseminaret 19. mars, og var et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og KS.