Seminar - Helse i alt vi gjør

Av: Lene Sjølie / Publisert: 19.01.2015 / Oppdatert: 19.01.2015
Kommuner trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Dagen inneholder noe teori, eksempler fra kommuner og mulighet til dialog.

Sted: Bø hotell
Tid: 19. mars 2015 kl. 10.00-16.00

Målgruppen for seminaret er planleggere, folkehelsekoordinatorer, politikere, administrativ ledelse og andre som er opptatt av kommunal planlegging i et folkehelseperspektiv.

Seminaret er gratis. 

Påmelding og program på KS sine nettsider.

Behov for kunnskapsgrunnlag

Kommuner trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser. Kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i plansystemet etter plan‐ og bygningsloven.

Samarbeid med plannettverket

Planveilederne i Telemark fylkeskommune vil ha folkehelse som tema våren 2015. Seminaret og workshopen vil derfor være samlinger for deres plannettverk ute i kommunene.

Her er det en gylden mulighet til å sette folkehelse på dagsorden i plansammenheng, og vi håper så mange som mulig fra både folkehelse og plan stiller på disse samlingene.

Oppfølgende workshop 26. mai

Som en oppfølging av dagskurset vil det bli arrangert en workshop på Bø hotell 26. mai 2015.