Rapport: "Den gode skolehelsetjenesten"

Av: Lene Sjølie / Publisert: 26.08.2014 / Oppdatert: 26.08.2014
To jenter som holder "tommel opp"
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Målsetting:

  • Å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene
  • Å gi ledere av tjenesten økt innsikt i eget tjenesteområde. Synliggjøre sammenheng mellom innsatsfaktorer, resultater og kvalitet
  • Å tilby kommunene råd, veiledning og kompetansehevende tiltak for å bidra til å sikre god kvalitet på skolehelsetjenesten

Rapporten fra prosjektet er nå ferdigstilt kan lastes ned i sin helhet eller som kortversjon.

Les også mer om prosjektet her.