Professor Geir Kåre Resaland inspirerte til fysisk aktivitet i skolen

Av: Guro Høydal/Jorunn Borge Westhrin / Publisert: 13.09.2018 / Oppdatert: 13.09.2018
Onsdag 12. september besøkte Geir Kåre Resaland Telemark for å se og lære hvordan det legges til rette for fysisk aktivitet i fag.
Geir Kåre Resaland på besøk på Sannidal ungdomskole.
Foto: Tom Wergeland
Åpne

En lydhør forsamling bestående av ordførere, administrasjon og politisk ledelse i kommunene og fylkeskommunen, fylkesmannen, KS, rektorer og lærere møtte fram når fysisk aktivitet i skolen var tema: Hva er det? Hvorfor er det viktig og hvordan gjøre det på en god måte?

Foredragsholder Geir Kåre Resaland er professor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og formidlet budskapet på en populærvitenskapelig måte, samtidig som innholdet hadde vitenskapelig forankring. 

Se direkteopptak fra foredraget her. Merk at opptaket ikke begynner før etter 02.26 minutt og at det er noe dårlig kvalitet fram til Resaland entrer scenen etter 07.15 minutt. 

Hør også Geir Kåre Resaland på NRK Telemarksendinga.

Liv og røre – et helhetsgrep

I Telemark er fysisk aktivitet i fag en del av Liv og røre, der målet er at elever i grunnskolen er fysisk aktive i minst en time daglig. Mat, måltider og holdningsarbeid er to andre områder som er sentrale i Liv og røre.

Per i dag er seks av fylkets atten kommuner en del av Liv og røre. Ytterligere seks kommuner skal med fra skoleåret 2019/2020.

Resaland besøkte Sannidal ungdomsskole

Fysisk aktivitetsdelen av Liv og røre bygger blant annet på den forskningsbaserte Active Smarter Kids (ASK), en modell for fysisk aktivitet i fag som et metodevalg og variasjon i undervisningen. ASK er utviklet av Resaland med flere, til bruk i 5.–7. klasse. I Liv og røre er modellen videreutviklet til å gjelde i alle trinn i grunnskolen, noe Resaland ville lære mer om og se i praksis.

I den forbindelse besøkte Resaland Sannidal ungdomsskole i Kragerø tidligere på dagen. Her fikk han se og lære hvordan hans ASK–modell (Active Smarter Kids) er tatt inn i ungdomsskolen.

– Sannidal ungdomsskole er en foregangsskole når det gjelder fysisk aktiv læring. Jeg er imponert over å se hvor flinke lærerne var og hvor engasjerte elevene var, sa Resaland begeistret.

Ønsker du å lese mer om Liv og røre i Telemark?

Her kan du lese mer om Liv og røre i Telemark. Det er plass til nye kommuner fra høsten 2020. Nødvendig opplæring er gratis.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Jorunn Borge Westhrin på e-post jorunn.borge.westhrin@t-fk.no eller på telefon 920 94 996 for mer informasjon.