Påfyll - gratis inspirasjonskurs for kantiner og matboder i ungdomsskolen

Av: Jorunn Borge Westhrin / Publisert: 22.09.2016 / Oppdatert: 22.09.2016
Matlaging på kantinekurs
Målet med kurset er å inspirere de som jobber i og med kantine eller matbod i ungdomsskolen til å lage mer fristende og sunn mat til elevene.
Foto: ©Helsedirektoratet
Åpne

Tid: Onsdag 19. oktober 2016, kl. 09.45- 14.45

Sted: Mæla ungdomsskole, Skien

Målgruppe er alle involverte i kantinedrift, både voksne og elever. Videre er det ønskelig at rektor/skoleledelse, samt helsesøster, deltar på første del (frem til matlagning).

Skolemåltidet viktig for trivsel og sosialt miljø

En stor del av ungdommers hverdagskost spises i skoletiden. Derfor er det spesielt viktig at skolemåltidet er sunt, for å fremme helse og forebygge sykdom.

Skolemåltidet er viktig for mer enn å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Det er også en unik arena for å styrke trivsel og sosialt miljø på skolen.

En trivelig kantine med god og sunn mat er et fint pustehull for elevene i en travel skolehverdag. Med små grep kan du få en god kantine som gir påfyll av både energi og trivsel.

Både teori og praktisk matlaging

Målet med kurset er å inspirere de som jobber i og med kantine eller matbod i ungdomsskolen til å lage mer fristende og sunn mat til elevene.

Deltagerne vil få kompetanseutvikling i form av teori, tips til praktisk matlaging og kantinedrift, og få høre erfaringer fra andre skoler.

Kurset skal særlig legge vekt på å øke frukt- og spesielt grønntinntaket hos ungdommen. Måltidet i sin helhet er også viktig. Ikke minst ønskes det å fremheve den viktige rollen kantineansatte har i det sosiale arbeidet på skolen.