Nye retningslinjer for mat og måltider i skolen

Av: Lene Sjølie / Publisert: 01.10.2015 / Oppdatert: 02.10.2015
Skoleelever spiser sunn mat
For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke
Foto: © Rebecca Ravneberg
Åpne

De nye retningslinjene for mat og måltider i grunnskole og videregående skole ble lansert av Helsedirektoratet i begynnelsen av oktober.

Barn og unge bør få sjansen til å etablere et godt, helsefremmende kosthold. Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet skal fremme helse, trivsel og læring.

Disse gjelder også for skolefritidsordningen og videregående opplæring. Velorganiserte måltider og gode måltidsopplevelser betyr mye for trivsel og kan bidra til et godt læringsmiljø. Det har betydning for barn og unges kosthold og helse på kort og lang sikt.

Her finner du de nye retningslinjene

Skolemåltidet utgjør en stor del av daglig matinntak

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse.

Det gis anbefaling om gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, samt miljøhensyn.

Tredelte retningslinjer

For å være bedre tilpasset de ulike skoleslagene og skolefritidsordningen er retningslinjene delt i tre deler:

• Del 1 omhandler mat og måltider i barneskole og skolefritidsordningen
• Del 2 gjelder ungdomsskolen
• Del 3 gjelder videregående skole

Retningslinjen utgis digitalt på www.helsedirektoratet.no og sendes i trykt format til alle landets skoler høsten 2015.

Gode rammer og god ernæringsmessig kvalitet

Målet er å bidra til at elevene sikres gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet. Hovedmålgruppe for retningslinjen er skoleeiere, skoleledere, lærere og alle andre som jobber i skolen.

Utdanningsdirektoratet har bidratt i å kvalitetssikre innholdet i retningslinjen.

Retningslinjen gir skolene et verktøy som forhåpentligvis bidrar til å redusere sosiale forskjeller i levevaner både i skolen og ellers i nærmiljøet.

Telemark får lanseringskonferanse

- I Telemark vil det bli en lanseringskonferanse, antageligvis på nyåret.

Det forteller Jorunn Borge Westhrin, leder for helsefremmende barnehager og skoler, Telemark fylkeskommune.

- Konferansen blir et samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Her vil de nye retningslinjene bli presentert sammen med gode modeller og verktøy for å få implementert disse.