Nye ansikter i folkehelseteamet

Av: Lene Sjølie / Publisert: 05.02.2014 / Oppdatert: 06.02.2014
Kjersti Norgård Aase er ansatt som ny rådgiver på statistikk og analyse i folkehelseteamet. Hun tiltrer stillingen 1. juni.
Foto: Studio Vest AS
Åpne

Vår strategiske analytiker Geir Møller sluttet 1.februar og ny er ansatt. Geir vil i tida som kommer være å finne på Kompetansesenter Rus avdeling Sør (KoRus) ved Borgestadklinikken og fortsatt være en god medspiller for kommunene bl.a. på Ungdata.

Rådgiver på statistikk og analyse

Som ny rådgiver på statistikk og analyse er ansatt Kjersti Norgård Aase. Kjersti er 31 år, er Telemarksjente med oppvekst i Lunde. Hun har de siste 3 årene arbeidet som forsker innen demografi og levekår i forskningsavdelingen i SSB særlig med spørsmål knyttet til sosiale, demografiske og geografiske forskjeller i helse og dødelighet, samt med de nasjonale og regionale befolkningsframskrivingene som SSB publiserer hvert annet år.

Kjersti bor for tiden i Oslo og hun begynner i stillingen 1.juni. Velkommen tilbake til Telemark!

Leder av folkehelsearbeidet

Til stillingen som leder av folkehelsearbeidet i fylkeskommunen har det kommet 24 søkere. Anne Karin Andersen som har ledet folkehelsearbeidet de 10 siste årene, ønsker en redusert stilling. Hun vil være tilknyttet staben i 60 % stilling og bl.a. arbeide med aldersvennlig samfunn/aktiv aldring.