Ny folkehelseleder

Av: Lene Sjølie / Publisert: 08.04.2014 / Oppdatert: 09.04.2014
Kjersti Ulriksen er ansatt i Telemark fylkeskommune som ny leder for folkehelseområdet.
Åpne

Kjersti Ulriksen er 53 år og jobber nå som studieleder for grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark.

Av utdanning er Kjersti cand.polit. fra Universitetet i Bergen (UiB) og har i tillegg mastergrad i faglitterær skriving. Hun har en variert yrkeserfaring, men har særlig jobbet mot barn og ungdom - både på kommunalt og statlig nivå.
 
Kjersti har også vært forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse Bergen, tilknyttet prosjektet 'Kampen mot overvekt - mellom folkehelse og marginalisering'. Ved Høgskolen har hun vært siden høsten 2009, da hun startet som høgskolelektor i samfunnsfag ved lærerutdanningen.

Kjersti bor i Skien og hun begynner i stillingen 1.juni.
 
Velkommen til Telemark fylkeskommune!
 
Anne Karin Andersen som har bygd opp og ledet folkehelsearbeidet de 10 siste årene, ønsker en redusert stilling. Hun vil være tilknyttet staben i 60% stilling og skal blant annet arbeide med aldersvennlig samfunn/aktiv aldring.