Nissedal kommune – første ”Trygge lokalsamfunn” i Telemark

Av: Lene Sjølie / Publisert: 09.08.2012 / Oppdatert: 02.04.2013
 Illustrasjonsbilde av to blide jenter
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fredag 2. september ble en merkedag for Nissedal kommune. Under en flott seremoni i flerbrukshuset i Treungen undertegnet ordfører Anne-Nora Oma Dahle og rådmann Sverre Sæter dokumentene som viser at Nissedal nå er godkjent som ”Trygt lokalsamfunn”. Det nasjonale Skadeforebyggende Forum har sertifisert Nissedal som den første Telemarkskommunen på vegne av WHO.

Internasjonalt konsept
”Trygge lokalsamfunn” er et internasjonalt konsept, som skal sikre at medlemskommuner jobber systematisk og bredt med skadeforebyggende og helsefremmende arbeid.

Kriterier
Følgende seks kriterier beskriver et trygt lokalsamfunn:

1.En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av ei tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn. 
2.Langsiktige, bærekraftige program som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljø og situasjoner. 
3.Program som er retta inn mot høyrisikogrupper og –miljø og program som fremmer tryggheten til utsatte grupper. 
4.Program som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader. 
5.Evalueringstiltak for å vurdere egne program, prosesser og effektene av endringer. 
6.Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn/Safe Communities. 

Nissedal kommune har jobbet målrettet med folkehelsearbeid siden slutten av 90-tallet. Nissedal ble fra 1998 med i prosjektet ”Det Trygge Telemark”, som er blitt videreført som Folkehelseprogram for Telemark.

Kommunen har i lengre tid jobbet tverrfaglig med bl.a. forebygging av trafikkulykker, brann og fallulykker blant eldre, mental helse, samt generelt helsefremmende arbeid.

Kontaktpersoner: Folkehelsekoordinator Ellen Margrethe Garn, Nissedal kommune: ellen.garn@nissedal.kommune.no

www.tryggelokalsamfunn.no

www.nissedal.kommune.no