Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.04.2015 / Oppdatert: 13.04.2015
IS-1 2015
Foto: www.helsedirektoratet.no
Åpne

​Rundskrivet videreformidler viktige nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet. 

Les hele rundskrivet på Helsedirektoratets nettsider.