Nå starter høringsrunden for folkehelsestrategi

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 22.08.2013 / Oppdatert: 23.08.2013
Barnebarn og besteforeldre i parken
Folkehelseutfordringene skal møtes gjennom fire satsingsområder: kosthold, fysisk aktivitet, oppvekst og eldre.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fylkesrådmannen har sendt forslag til ny regional folkehelsestrategi i Telemark på høring. Arbeidet er et resultat av prosessen med regional planstrategi.

Prosjektplan for arbeidet med ny regional folkehelsestrategi 2012-2016 ble vedtatt av fylkesutvalget i vinter, og i et halvt år har en prosjektgruppe jobbet med utkastet til ny folkehelsestrategi.

22. august var det høringskonferanse hvor denne ble presentert. Over 40 interessenter møtte opp for å høre mer om strategien og komme med innspill.

Skal møte folkehelseutfordringer

- Formålet med folkehelsestrategien er å vise hvordan fylkets viktigste folkehelseutfordringer kan møtes mer effektivt og hvordan utviklingen kan påvirkes i positiv retning, forteller leder for folkehelseprogrammet i Telemark fylkeskommune, Anne Karin Andersen.

Folkehelseutfordringene Andersen sikter til er frafall i skole og arbeid, psykisk helse og rus, inaktivitet, usunt kosthold og eldres helse.

- Vi skal møte disse gjennom fire satsingsområder: kosthold, fysisk aktivitet, oppvekst og eldre, sier Andersen.

Les høringsutkast til ny folkehelsestrategi her

Geir Møller og Anne Karin Andersen fra Folkehelseprogrammet på høringskonferanse for folkehelsestrategi.

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Bred medvirkning

Arbeidet med strategien har vært organisert som et prosjekt med bred medvirkning. Det har vært avholdt en innledende kick-off samling og tre møter med en bredt sammensatt prosjektgruppe.

I tillegg har det vært møte med planforum for ett av regionrådene, møte med representanter for Innvandrerrådet, møte med folkehelsekoordinatorene i fylket og med representanter for ungdomsrådet i fylket.

Høringsfrist 1. oktober

1. oktober er det høringsfrist. Innkommende høringssvar vil du finne på www.telemark.no/folkehelsestrategi.

Etter høringsfristen går ut, vil fylkesrådmannen komme med sine justeringer i en politisk sak, som skal behandles i hovedutvalgene, fylkesutvalg og fylkestinget.