Nå blir det «Liv og røre i Telemark»

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 13.04.2016 / Oppdatert: 13.04.2016
Liv og røre i Telemark - elever i fysisk aktivitet
Her har elever fra Sannidal ungdomsskole engelskstafett.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Elever, lærere og foreldre er fornøyde med forprosjektet «Liv og røre i Kragerø».

- Det er veldig gøy, forteller 10. klassingene Eline, Carina, Eline, Natalia og Ina ved Sannidal ungdomsskole etter en økt i engelsk og matte ute i skolegården. Her har elevene hatt engelskstafett og mattebingo.

- Vi gleder oss til undervisning, sier jentene.

Vil få med hele fylket

Telemark fylkeskommune har bidratt med ressurser, kompetanse og har vært en pådriver i forprosjektet-

- Nå håper vi å få med resten av kommunene i Telemark, sier Jorunn Borge Westhrin, prosjektlederansvarlig i Telemark fylkeskommune.
«Liv og røre i Telemark» skal bidra til én time daglig fysisk aktivitet, bedre kosthold og et bedre psykososialt miljø i grunnskolene i hele fylket. Det overordnede målet for «Liv og røre i Telemark» er å bedre levekår gjennom økt fysisk aktivitet, bedret kosthold og bedret psykososialt miljø blant barn og unge i Telemark fylke.

- Dette er i tråd med satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016, forteller Borge Westhrin.

På skolens premisser

Prosjektet er på skolens og lærerens premisser, og et metodevalg i fag som ikke tar tid fra undervisning. Målet er bedre helse, trivsel og læring, i tråd med Opplæringsloven.

- Vi begynte i det små, vi så at elevene trengte et avbrekk i undervisningen. Derfor abonnerte vi på et program med enkle øvelser som heter LiveGym som avbrekk fra stillestitting inne, som ble veldig populært, forteller rektor Inger Lise Berge.

- Gloser kan være kjedelig, og vi ville finne ut hvordan vi kunne gjøre det gøy. Vi gjorde det om til stafetter. Elevene jobber godt sammen, og de som er gode kan lære de som ikke er så gode, forteller lærer Ida Hogner.

Lærer Maria Wiik er enig.

- Elevene får en lagfølelse, og blir en del av et fellesskap.

Lærer og elever på Sannidal ungdomsskole

Lærer Ida Hogner sjekker elevenes oppgaver.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Skal forske

«Liv og røre i Telemark» er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Prosjektet skal bidra til at skoler og SFO følger retningslinjene for mat og måltider i skolen, at de bruker fysisk aktivitet i fag som en læringsmåte (ASK- modellen) for variasjon i undervisningen. Holdningsarbeid i samarbeid med tannhelsetjenesten og skolehensetjenesten er også en del av prosjektet.

I forskningsdelen av prosjektet vil det på utvalgte ungdomsskoler bli undersøkt endringer i fysisk aktivitet, kosthold og psykososialt miljø.

Det vil også bli undersøkt hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av tiltakene, og elever, lærere og skoleledelsens erfaringer vil bli kartlagt og studert.

- Dette er av nasjonal interesse, fordi vi også lager en tilpasset ASK-modell for ungdomstrinnet, sier Jorunn Westhrin.

Gratis kurs

Budsjettrammen for prosjektet er totalt 12 millioner kroner over en fireårsperiode (2016-2020), hvor prosjektet i 2016 mottar 1,5 millioner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Pengene skal finansiere en PhD-stipendiat, midler til en implementering i kommunene samt frikjøp av forskere og prosjektmedarbeidere. Telemark fylkeskommune bidrar sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge med økonomiske midler, slik at det kan tilbys gratis kurs og noe stimuleringsmidler til skoler i de kommunene som ønsker å være med.

- Det forventes at prosjektet har stort samfunnsnyttig potensiale, og vil få betydning for framtidige valg av læringsmodeller som fremmer helse, trivsel og læring blant barn og unge i Telemark, sier Westhrin.

Overrekkelse av gavesjekk

Styremedlem Anne Aasmundtveit fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør overrekker sjekken på 1,5 millioner kroner til «Liv og røre i Telemark» ved prosjektleder Jorunn Borge Westhrin fra Telemark fylkeskommyune og Solfrid Bratland-Sanda fra Høgskolen i Sørøst-Norge.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne