Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 18.06.2015 / Oppdatert: 18.06.2015
En gutt moser sin egen smoothie ved å sykle blenderen i gang
En aktivitet i regi av en frivillig organisasjon under Mersmak i Skien i 2013.
Foto: Gry Hovland
Åpne

Erfaring fra tidligere år viser at det fins mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Ønsker å nå flere

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. 
Man kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema. Dersom man lurer på noe, ta kontakt på epost postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenkla søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er
14 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for.

Underledd trenger ikke å ta hensyn til minstegrensene fordi de er med i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.