Millioner til folkehelsetiltak i Telemark

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 23.03.2018 / Oppdatert: 19.04.2018
Illustrasjonsbilde, fire barn
Telemark får 30 millioner kroner til folkehelsetiltak de neste seks årene.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Telemark er dermed én av fem fylkeskommuner som blir med i ordningen fra 2018. Det var elleve som søkte.

– Det at Telemark fylkeskommune har nådd opp i den knivskarpe konkurransen dette har vært, sier noe om kvaliteten på folkehelsearbeidet vårt. Dette er vi stolte av, sier fylkesordføreren.

Skal brukes i kommunene

De 30 millionene skal ikke brukes i fylkeskommunen, men skal kanaliseres videre til folkehelsetiltak i kommunene. Tiltakene som skal iverksettes er rettet spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Tanken er at kommunene, med sin oversikt over helsetilstanden i befolkningen, lettere vet hvor skoen trykker. Program for folkehelsearbeid er ikke en ordinær tilskuddsordning, men en invitasjon og tillitserklæring til kommunene om sette inn gode tiltak på nettopp disse feltene.

Fylkeskommunen skal bistå kommunene i arbeidet, tilrettelegge for kunnskapsdeling og fordele midlene i fylket.

– Vi er stolte av arbeidet som har ført fram til et positivt svar på søknaden. Dette gir oss muligheten til å slå et slag for gode folkehelsetiltak over hele fylket, sier hovedutvalgsleder Tone Berge Hansen.

Kommuner som ønsker tilskudd gjennom denne ordningen må søke innen 15. mai, og kan søke om tilskudd for en periode på tre år.

 

Det positive i fokus

– Vi jobber styrkebasert med alt som gir bedre psykisk helse. Trivsel, trygghet, mestring, motstandskraft og livskvalitet er positive elementer av livet her og nå, og samtidig vet man at det er vesentlige komponenter for å ha et godt liv på lang sikt. Folk tenker ofte pyskisk u-helse når man snakker om pskysisk helse, men her er det positive i fokus, sier prosjektleder Inger Elisabeth Borge i Telemark fylkeskommune.

 

Stor konkurranse mellom søkerne

Det er Helsedirektoratet som har fordelt midlene. Helsedirektoratet skriver i sin innstilling at det har vært sterk konkurranse mellom søkerne. Det som skilte søknadene var blant annet grunnlagsarbeidet med kommunene.

Fylkestinget vedtok i fjor at fylkeskommunen skulle arbeide aktivt for å gjøre Telemark til programfylke.