Meld deg på seminar om folkehelseoversikt og lokalsamfunn

Av: Lene Sjølie / Publisert: 17.04.2015 / Oppdatert: 17.04.2015
Kommuner trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Deltagerne vil bli utfordret på arbeidet med folkehelseoversikt i kommunene. Hvordan få til gode lokale analyser som grunnlag for kommunal planstrategi?

Videre vil byplanlegger Michael Fuller-Gee snakke om hva som skaper folkevennlige samfunn. Stedsutviklere i Telemark vil deretter presentere seks eksempler fra kommunene på prosjekter i lokalsamfunnet som fremmer helse og trivsel.

Seminaret vil inneholde verksted, teori, eksempler fra kommunene og mulighet for dialog. Seminaret er en oppfølging av dagsseminaret 19. mars.

Sted: Bø hotell

Tid: 26. mai 2015 kl. 09.00-15.30

Målgruppen for seminaret er planleggere, folkehelsekoordinatorer, politikere, administrativ ledelse og andre som er opptatt av kommunal planlegging i et folkehelseperspektiv.

Seminaret er gratis.

Påmelding og program på KS sine nettsider.