Masterstudenter skriver om kommunalt folkehelsearbeid

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 18.11.2015 / Oppdatert: 20.11.2015
Mari Ullebø Nedberge og Linn Dahl Eikås
Linn Dahl Eikås og Mari Ullebø Nedberge skriver masteroppgave på oppdrag fra Telemark fylkeskommune.
Foto: Privat
Åpne

Alle tre studerer folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. 

Organisering av folkehelsearbeidet

Linn Dahl Eikås og Mari Ullebø Nedberge skal undersøke hvordan folkehelsearbeidet er organisert på tvers av profesjoner og sektorer i utvalgte telemarkskommuner. De to er allerede i gang med intervjuer ute i kommunene, og planlegger å levere oppgaven i mai 2016.
 
- Det er spennende å skrive om et dagsaktuelt tema som belyser viktigheten av å samarbeide på tvers av profesjoner, fag og sektorer. Det styrker det helsefremmende arbeidet og skaper et mer helhetlig folkehelsearbeid, sier Linn og Mari.

Hvordan brukes helseoversikter i planarbeidet?

Den andre masteroppgaven er det Lisa Mikkelsen som skal skrive. Hun skal evaluere bruk av folkehelseprofiler, helseoversikter og annen folkehelsestatistikk i plan‐ og beslutningsprosesser, herunder revidering av planstrategier, i utvalgte kommuner i Telemark.

Dette arbeidet vil for alvor ta til etter kommunale planstrategier blir vedtatt høsten 2016. Oppgaven skal leveres våren 2017.
 
Kommunalt folkehelsearbeid er et av satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016. De to masteroppgaveprosjektene er en del av handlingsplanen på dette satsingsområdet.