Mange gode innspill fra frivilligheten

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 07.06.2016 / Oppdatert: 23.06.2016
Mer enn 100 frivillige organisasjoner i Telemark svarte på spørreundersøkelsen i mai.
Foto: John Haagen Gjems
Åpne

Det kommer fram i en spørreundersøkelse der over 100 frivillige organisasjoner i Telemark svarte.

I forbindelse med at Telemark fylkeskommune nå utarbeider en frivillighetsmelding, har organisasjonenes utfordringer, deres forventninger til støtte og utviklingstiltak fra fylkeskommunen, og deres erfaring med fylkeskommunale støtteordninger blitt kartlagt.

Utfordringer

Organisasjonene svarer at økonomi, rekruttering og synlighet i samfunnet og media er de største utfordringene for å drive et godt organisasjonsarbeid. For å møte disse utfordringene ønsker de blant annet at fylkeskommunen skal sikre forutsigbare økonomiske rammer, skape møteplasser og nettverk, og bidra til profilering og omdømmebygging.

Støtteordninger

Frivilligheten ønsker også at fylkeskommunens støtteordninger forenkles og gjøres mer kjent. De ønsker at organisasjonens aktivitetsnivå skal være det viktigste kriteriet når det tildeles midler, mens antall medlemmer bør ha liten betydning.

Les hele rapporten fra spørreundersøkelsen om frivillig arbeid her (PDF)

Dialogmøte 20. oktober

Forslag til frivillighetsmelding sendes ut på høring 23. september med høringsfrist 31. oktober, etter ønske fra hovedutvalg for kultur.

Det blir arrangert et åpent dialogmøte der organisasjonene kan komme med innspill til meldingen torsdag 20. oktober. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.