Læringsevnen øker når du er aktiv

Av: Lene Sjølie / Publisert: 25.02.2015 / Oppdatert: 25.03.2015
Paradis
Det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Hvordan kan skolene tilrettelegge uteområder og organisere skolehverdagen slik at elevene får mulighet til å være fysisk aktive? Dette er tema for seminaret Telemark fylkeskommune arrangerer tirsdag 14. april.

På seminaret vil vi blant annet:

  • Få se gode eksempler på utforming av utearealer og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i barne- og ungdomsskoler
  • Få tips om hvordan en kan organisere for økt fysisk aktivitet i friminutt og midttimer
  • Bli informert om spillemiddelordningen til nærmiljøanlegg, som er en viktig tilskuddsordning for å skape en spennende skolegård

- Viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet

- Det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen. I tillegg til alle helseeffektene av et mer aktivt liv, øker også læringsevnen når en er aktiv, forteller Marte Aksnes, idrettskonsulent i Telemark fylkeskommune.

Hun arrangerer seminaret i samarbeid med Jorunn Borge Westhrin, leder for arbeidet med helsefremmende barnehager og skoler i fylkeskommunen.

- På denne studieturen vil vi se på hvordan vi kan tilrettelegge uteområdene og organisere skolehverdagen slik at elevene får mulighet og lyst til å være fysisk aktive.

Målgruppe

Målgruppe er rektorer og skoleledere, samt lærere i barne- og ungdomsskoler med ansvar for fysisk aktivitet og kommunale saksbehandlere på spillemidler, planleggere og folkehelsekoordinatorer.

Seminaret er gratis.

Meld deg på her innen 25. mars.