Lærere tok fagene ut

Av: Jorunn Borge Westhrin / Publisert: 20.09.2016 / Oppdatert: 22.09.2016
Foto: Hanne Findal
Åpne

Torsdag 15. september arrangerte Telemark fylkeskommune og Telemark Turistforening uteskoleseminar for lærere, rektorer og ansatte i grunnskolene i Telemark på Gjerpen barneskole. 

Det kompetansehevende kurset «Fagene flytter ut» bygger på konseptet «Active smarter kids (ASK)» og tar for seg hvordan læringsmålene i forskjellige fag kan nås i skolegård eller ute i naturen. Dagen var en kombinasjon av teori- og praktiske leksjoner. Her ble det gitt mange gode tips som lærerne kunne ta med seg videre.

Praktiske leksjoner tilpasset de forskjellige trinnene

Kurset var delt opp i flere forskjellige praktiske leksjoner hvor lærere lærte hvordan en kan ta fysisk aktivitet inn i fag, på skolens premisser. Leksjonsholderne viste hvordan en ved hjelp av små grep får variasjon i undervisningen med bruk av fysisk aktivitet som metodevalg. Alle metodene er enkle, slik at de lett kan tas i bruk.

Læringsevnen øker når man er aktiv

Fysisk aktivitet i skolen har positive effekter både for læring, læringsmiljø, fysisk og psykisk helse. Det er derfor viktig å legge til rette for variert fysisk aktivitet i skolehverdagen. I tillegg til alle helseeffektene av et mer aktivt liv, øker også læringsevnen når man er aktiv.

Liv og røre i Telemark

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har gitt 1,5 millioner kroner til «Liv og røre i Telemark». Beløpet deles mellom Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge. Prosjektet skal bidra til økt fysisk aktivitet, et sunnere kosthold og et bedre psykososialt miljø i skole og SFO. Skolene i Kragerø er piloter og satser på økt fysisk aktivitet og sunt kosthold gjennom prosjektet "Liv og røre".

Presentasjoner fra seminaret

Last ned programmet for dagen og presentasjoner fra seminaret som PDF-filer her: