Konferanse om frivillighet og innovasjon i folkehelsearbeid

Av: Inger Elisabeth Borge / Publisert: 15.02.2018 / Oppdatert: 15.02.2018
Far og sønn på tur
Meld deg på innen 1. mars.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Målet med dagen er at kommunene og frivilligheten skal få økt kompetanse og inspirasjon i

  • kommunal frivillighetspolitikk
  • innovasjon i folkehelsearbeid
  • søknadsarbeidet frem mot å bli programkommune i Program for folkehelsearbeid i kommunen

Målgruppe er alle kommuner i Telemark representert ved politikere, rådmenn, ledere og ansatte i oppvekst og helse- og omsorg, folkehelsekoordinatorer og andre som jobber med frivillighet og folkehelsearbeid, og frivillige organisasjoner.

På programmet

Torsdag 15. mars handler det om forholdet mellom frivillig og kommunal sektor. På programmet står blant annet innlegg om samarbeid og samskaping med frivillig sektor ved KS og om lokale frivillighetsplaner og frivillighetspolitikk ved Frivillighet Norge.

Fredag 16. mars er temaet innovasjon i folkehelsearbeid. Bjørn Hauger skal lede prosessarbeid om sosial innovasjon og vi får et nærmere innblikk i kriterier og søknadsarbeid for Program for folkehelsearbeid.

Hele programmet for konferansen kan du lese her (PDF).

Tid og sted

Pris og påmelding

Deltakeravgift inkludert konferanse, fullpensjon og overnatting er 450 kroner pr. person. Deltakeravgift uten overnatting er 300 kroner pr. person. NB! Påmelding er bindende og avmeldinger etter 1. mars blir fakturert i sin helhet.

Meld deg på innen 1. mars via telemark.pameldingssystem.no/frivillighet-og-innovasjon.

Konferansen finansieres med støtte fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Miljødirektoratet.

Vel møtt!