Kompetansebygging i kommunene – det systematiske folkehelsearbeidet

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 16.03.2016 / Oppdatert: 28.04.2016
4. klasseelever øver på tannpuss
På seminaret 19. mai får du blant annet en grunnleggende gjennomgang av hensikten med folkehelseoversikt.
Foto: Dan Riis
Åpne

Tid: 19. mai, kl. 09.30 – 15.00 (kaffe og rundstykker fra kl. 09.00)
Sted: Bø hotell

Innhold

Det legges opp til en grunnleggende gjennomgang av hensikten med folkehelseoversikt, hva oppgaven innebærer, og sammenhengen mellom oversikt og planlegging etter plan- og bygningsloven. Organisering og forankring av arbeidet vil også bli belyst, blant annet ut fra kommunenes egne erfaringer.

Seminaret er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark.

Målgruppe

Seminaret vil være relevant for folkehelserådgivere, planleggere, kommuneleger og andre som er involvert i det praktiske arbeidet med folkehelseoversikt.

Seminaret er også aktuelt for politisk og administrativ ledelse ut fra kommunens ansvar for folkehelsearbeidet, jf. folkehelseloven.

Program og påmelding

Se program her (PDF)

Elektronisk påmelding innen 11. mai på telemark.pameldingssystem.no/folkehelseoversikt