Kick-off for Ung i Telemark 2018

Av: Oda Kobro / Publisert: 06.12.2017 / Oppdatert: 06.12.2017
Malin Måøy, Rebekka Vågsland Lønnerød og Linn Isabel Eielsen kom med gode innspill om ungdomsmedvirkning og unges situasjon.
Foto: Mona Kluck
Åpne

Samlingen la et godt grunnlag for undersøkelsen som skal gjennomføres på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark våren 2018.

Temaer for dagen var:

  • praktiske tips og råd for gjennomføring
  • mediestrategi og hvordan vi forholder oss til media som kommunikasjonskanal under og etter gjennomføring
  • oppdatert forskning fra Høgskolen i Sørøst-Norge
  • hvordan Ungdata kan brukes som et viktig kunnskapsgrunnlag inn i kommunale planer
  • hvordan ungdom kan inkluderes før, under og etter gjennomføringen

Erfaringer med Ungdata

Skien og Tinn delte erfaringer med Ung i Telemark og fortalte om hvordan de jobber med ungdom og folkehelse i sine kommuner. 

Noen av innleggene kom fra ungdommen selv. Malin Måøy fra Telemarks Ungdomsråd, Rebekka Vågsland Lønnerød fra Elevorganisasjonen og Linn Isabel Eielsen fra Haugesund Ungdomsråd hadde flere viktige innspill om unges situasjon i dag og om hvordan ungdom kan inkluderes i gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene fra samlingen som PDF-filer: