Kandidater til Folkehelseprisen?

Av: Lene Sjølie / Publisert: 19.09.2012 / Oppdatert: 25.01.2013
Illustrasjonsbilde av barn som løper
Tema for Folkehelseprisen 2012 er “Idrett for alle” - Tilrettelegging for det nære hverdagsfriluftsliv
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Folkehelseprisen utdeles hvert år og kunngjøres på fylkestinget i desember. Prisen er et flott bilde og en sjekk på 20.000kr.

Tema for årets Folkehelsepris er

“Idrett for alle” - Tilrettelegging for det nære hverdagsfriluftsliv

Frist for innsending av forslag er 15. oktober.
Prisvinneren kunngjøres på fylkestinget 11.desember der fylkesordføreren vil dele ut prisen.

Kontaktperson er Anne Karin Andersen på telefon 35 91 73 16 eller e-post: anne-karin.andersen@t-fk.no 
Forslag sendes til Telemark fylkeskommune, postboks 2844 Kjørbekk, 3702 Skien eller på epost til post@t-fk.no 

Se fullstendig kunngjøringstekst og last ned søknadsskjema