Ildsjeler utfordrer politikere

Av: Lene Sjølie / Publisert: 26.08.2015 / Oppdatert: 28.08.2015
Jon Atle Holmberg, Telemark Turistforening og frivillige i aksjon
Jon Atle Holmberg oppfordrer alle som er engasjert i frivillig arbeid å delta i "Den store frivillighetsdebatten" på Skagerak Arena onsdag kveld.
Foto: Telemark Turistforening, Telemark Røde Kors
Åpne

– Vi vil sette frivillige og frivillighetens rammer på dagsorden i oppkjøringen til kommune- og fylkestingsvalget, sier Jon Atle Holmberg, daglig leder i Telemark Turistforening.

Han forteller at frivillige organisasjoner bidrar til gode oppvekstvilkår, fellesskap og livskvalitet og er en av hjørnesteinen i folkehelsearbeidet.

- Alle de politiske partiene understreker viktigheten av det frivillige arbeidet, men de frivillige organisasjonene opplever i liten grad å bli tatt med og regnet med når tiltak planlegges og midler skal fordeles.

Skal styrke det frivillige arbeidet

Telemark Turistforening er sammen med Telemark idrettskrets, Telemark Røde kors, Der du bor Grenland og Kirkens SOS engasjert i Forum for frivillighet. Forumet er en del av Regional Strategi for Folkehelse i Telemark og har som mål å styrke det frivillige arbeidet i Telemark.

Onsdag 2. september kl. 18.00 har forumet invitert de politiske partiene i Telemark til debatt på Skagerak Arena: «Frivillighetens kraft! Den store frivillighetsdebatten». Her må de svare for hva DE vil gjøre for å få frivilligheten til å blomstre lokalt. 

Tom Berntzen leder debatten, toppkandidater stiller

Tidligere nyhetsredaktør i NRK, Tom Berntzen, skal lede debatten. De politiske partiene stiller med sine toppkandidater og her vil de møte engasjerte frivillige til en spennende debatt.

- Politikerne vil bli utfordret på hva de vil gjøre for å skape gode og forutsigbare rammer for frivilligheten og styrke den frivillige innsatsen i kommunene, forteller Jon Atle Holmberg.

- Mange mennesker legger ned enormt mange timer med frivillig arbeid. Mens frivillige organisasjoner hylles i festtaler og partiprogrammer, er det mange kommuner som kunne lagt bedre til rette for frivillig innsats i sin kommune, fortsetter Holmberg.

Han mener at med et tettere samarbeid og bedre økonomiske rammebetingelser kunne kommunene utløst enda større frivillig aktivitet i lokalmiljøene.

Holmberg oppfordrer alle som er engasjert i frivillig arbeid om å møte opp og delta i debatten onsdag kveld.

- Dette er en unik mulighet til å få høre hvordan politikerne vil omgjøre honnørord til praktisk politikk.

Paneldeltakere

Fra politiske partier

 • AP: Tone Berge Hansen 
 • FRP: Knut Magne Johansen
 • Høyre: Gunn Marit Helgesen
 • KRF: Hans Edvard Askjer
 • SP: Terje Riis Johansen
 • SV: Ådne Naper
 • Venstre: Olav Kasland

Fra frivilligheten

 • Der du bor Grenland: Gisle Lunde
 • Kirkens SOS: Ole Ragnar Helgen, styreleder
 • Telemark idrettskrets: Guri Ramtoft, styremedlem i Norges idrettsforbund fra Telemark
 • Telemark Røde Kors: Tone Sissel Kise, styreleder Telemark Røde Kors og landsstyremedlem i Norges Røde Kors
 • Telemark Turistforening: Marie Skyer, DNT Ung Telemark