Helseoversiktsarbeidet 2015

Av: Lene Sjølie / Publisert: 26.11.2014 / Oppdatert: 28.11.2014
Barn på sykkelopplæring
Kommuner trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser.
Foto: Michel Fouler/Alle Barn sykler
Åpne

Dagen inneholder noe teori, eksempler fra kommuner og mulighet til dialog.

Sted: Bø hotell
Tid: 19. mars 2015

Kommuner trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser. Kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i plansystemet etter plan‐ og bygningsloven.

Målgruppen for seminaret er planleggere, folkehelsekoordinatorer, politikere, administrativ ledelse og andre som er opptatt av kommunal planlegging i et folkehelseperspektiv.

Samarbeid med plannettverket

Planveilederne i Telemark fylkeskommune vil ha folkehelse som tema våren 2015. Seminaret og workshopen vil derfor være samlinger for deres plannettverk ute i kommunene. Her er det en gylden mulighet til å sette folkehelse på dagsorden i plansammenheng, og vi håper så mange som mulig fra både folkehelse og plan stiller på disse samlingene.

I tillegg vil vi i folkehelseteamet gi individuell veiledning i helseoversiktsarbeidet for de kommunene som ønsker dette. Ta kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe dere med!

Oppfølgende workshop 26. mai

Som en oppfølging av dagskurset vil det bli arrangert en workshop på Bø hotell 26. mai 2015.

Program vil bli lagt ut på våre nettsider og sendt ut til kommunen i løpet av januar 2015. HOLD AV DAGENE!