Har fordelt flere hundre tusen til folkehelsearbeid

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Eva Susanne Drugg / Publisert: 23.03.2018 / Oppdatert: 26.03.2018
Barna i skogen sammen med DNT
Foto: Dan Riis
Åpne

- Det er utrolig mange prosjekter og tiltak som kan bedre folkehelsen. Det å utjevne sosiale forskjeller er en av hovedsatsingsområdene til fylkeskommunen, og det er noe av det vi har lagt til grunn når vi har vurdert prosjektene, forteller utvalgsleder Tone Berge Hansen.

 

Mange ulike organisasjoner

Blant de frivillige organisasjonene får blant annet Voksne for Barn 100 000 kroner til tiltak rettet mot barn og unge i familier med ulike belastninger, På sykkel i Telemark mottar 100 000 kroner til sykkelopplæring og sykkelkurs for innvandrerkvinner. Telemark innvandrerråd mottar 30 000 kroner til blant annet selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid, og Grenland Krets av Norges Speiderforbund mottar 50 000 kroner til sine aktiviteter i 2018.

Blant organisasjoner som har fått midler til tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne er Telemark Røde Kors, som får 20 000 i støtte for å gjennomføre en sommerleir for barn med funksjonsnedsettelse. Norges Blindeforbund får i alt 50 000 kroner, blant annet til lydavis  Cerebral Pareseforeningen i Telemark får 15 000 kroner for å delta i et forskningsprosjekt om bivirkninger ved Cp- lidelser. Flere andre organisasjoner får også midler til ulike sosiale tiltak.

53 søknader

Det kom inn totalt 53 søknader. 36 søknader bad om tilskudd til generelle folkehelsetiltak, sytten søknader gjaldt tilskudd til tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. I alt ble det søkt om 2 838 600 kroner.

To søknadsrunder

Det er to søknadsrunder med en samlet pott på til sammen 800 000 kroner. 25 prosent av de 800 000 kronene er øremerket tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.

I første runde ble det altså tildelt nesten 600 000 kroner, inkludert de øremerkede tiltakene. De fleste av tilskuddsmidlene fordeles i første søknadsrunde. Dette er fordi det i en undersøkelse til frivillighetsmeldingene kom fram at organisasjonene ønsket utbetaling av tilskudd så tidlig som mulig i året.

Disse får tilskudd:

Tilskudd til fylkesdekkende frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

 • 4H TELEMARK- Superhelg med mange aktiviteter, markering av den internasjonale 4H-dagen- 20 000 kroner
 • 4H TELEMARK- Temakurs; å lære ved å gjøre- 15 000 kroner
 • Kviteseid Internettkafe- Zululan- 10 000 kroner
 • Voksne for Barn- arbeid med psykososialt miljø i skolene, psykologisk førstehjelp og skilsmissegrupper, Zippys venner - 100 000 kroner
 • Gvarv Røde Kors – førstehjelpskurs for folk flest – 10 000 kroner
 • FRI Telemark (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Telemark) - PRIDE-mars, mangfold, likeverd -  10 000 kroner
 • FRI Telemark - åpne kafetreff - 5000 kroner
 • Grenland Krets av Norsk Speiderforbund- Kom deg ut- dagen, diverse aktiviteter- 50 000 kroner
 • Den Norske Turistforening Telemark- Friluftsliv og aktivitet i skole, barnehage og ferie- 25 000 kroner
 • Den Norske Turistforening Telemark- På nye stuer- 30 000 kroner
 • På sykkel i Telemark - alle barn sykler - opplæring - 40 000 kroner
 • På sykkel i Telemark - Kampanje «På farta til skolen» - 40 000 kroner
 • På sykkel i Telemark - sykkelkurs for innvandrerkvinner - 20 000 kroner
 • Telemark innvandrerråd - selvhjelpsgrupper, rettledningsgrupper - 30 000 kroner
 • Telemark Landbruksselskap- Åpen idemyldrings-/ aktivitetsdag for etablering av NAKUHEL senter- 20 000 kroner

Tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne

 • Øvre Telemark lokallag av NFF- aktivitetstilbud for personer med fibromyalgi- 7 000 kroner
 • NAAF region Østafjells - kursweekend/familiesamling - 7000 kroner
 • Telemark Røde Kors - sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne - 20 000 kroner
 • Telemark Døveforening- tiltak for barn med hørselshemming- 10 000 kroner
 • Telemark Døveforening- møteplass for bedring fysisk helse- 10 000 kroner
 • Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde, avd. Telemark - aktiviteter for økt livskvalitet - 5000 kroner
 • Norges Blindeforbund Telemark- Topptur for blinde og svaksynte- 10 000 kroner
 • Norges Blindeforbund Telemark- «Vil du leke med meg?» relasjonsbygging for barn, aktivitetshelg - 10 000 kroner
 • Norges Blindeforbund - lydavis - 30 000 kroner
 • Dysleksi Telemark - informasjonsstand på Dyrsku’n - 5 000 kroner
 • Cerebral Pareseforeningen i Telemark- Prosjektdeltakelse» Smerter hos barn og voksne med CP»- 15 000 kroner
 • Ups&Downs i Telemark- besøksdag på Vitensenteret/ DuVerden- 5 000 kroner
 • Foreningen for muskelsyke i Telemark - likemannsarbeid, hvordan leve som funksjonshemmet, være familie - 5000 kroner
 • Telemark Idrettskrets- Grenseløse idrettsdager for personer med nedsatt funksjonsevne- 30 000 kroner