Har du innspill til arbeidet med ny regional plan for folkehelse?

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 06.10.2016 / Oppdatert: 14.10.2016
Jente og bestemor
Høringsfrist er 1. desember 2016.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Planprogram for Regional plan for folkehelse i Telemark er nå ute til høring i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og § 8-3. Høringsfrist er 1. desember 2016.

Det skal nå utarbeides en Regional plan for folkehelse i Telemark. Som en del av planprosessen må det lages et planprogram.

Planprogrammet for Regional plan for folkehelse i Telemark beskriver rammene for planarbeidet, forslag til satsingsområder i den regionale planen, planprosess og medvirkning.

Høringsinnspill

Fylkeskommunen ønsker innspill til alle deler av planprogrammet, men ber særlig om tilbakemeldinger på følgende:

  • Er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet?
  • Har dere innspill til organisering, prosess og medvirkning i planarbeidet?
  • Har dere innspill til de foreslåtte satsingsområdene og gjennomgående temaene i planen?

Høringsinnspill merkes «Sak 16/11205», og sendes til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien eller post@t-fk.no

Les høringsdokumentet her (PDF)