Frivillighetsmelding ut på høring

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 21.09.2016 / Oppdatert: 17.10.2016
Folkefest i Morgedal ved tenning av OL-ilden for Ungdoms-OL 2016.
Forslag til frivillighetsmelding sendes ut på høring i uke 38, med høringsfrist 31. oktober.
Foto: Cathrine Dokken
Åpne

Forslag til Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune 2016-2020 sendes ut på høring i uke 38. Høringsdokumentet kan du lese og laste ned her (PDF).

Høringsfristen er 31. oktober. Merk høringsinnspill med «Sak 16/03745», og send til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien eller post@t-fk.no.

Økt kunnskap

Frivillig sektor er kanaler for engasjement, innflytelse og deltakelse. Deltakelse i frivillig arbeid gir demokratikompetanse og medborgerskap. Samtidig er frivillig innsats en sentral del av velferdssamfunnet vårt og bidrar dessuten til å utjevne sosiale ulikheter.

Telemark fylkeskommune ønsker å støtte opp om de verdiene frivillig sektor representerer. Vår primære målgruppe er fylkesdekkende organisasjoner, og tiltak av regional interesse. Behovet for å øke kunnskapen om denne samfunnssektoren har nå resultert i en frivillighetsmelding.

Grunnlaget for meldingen er blant annet en omfattende spørreundersøkelse som har gitt oss et bredt bilde av hvilke behov de frivillige har for å kunne opprettholde virksomheten sin. Dette kan du lese mer om i meldingen. Meldingen viser også en oversikt over hva Telemark fylkeskommune rår over av ulike støtte- og stimuleringsordninger i dag.

Frivillighetsmeldingen vil danne grunnlag for årlige handlingsplaner med mål om å styrke samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og de frivillige.