Forebygging av vold i nære relasjoner

Av: Inger Elisabeth Borge / Publisert: 18.06.2018 / Oppdatert: 29.08.2018
Jente
Meld deg på innen 24. oktober.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Å vokse opp med vold i familien kan skape mye vondt, – det vet vi. Å avdekke volden og omsorgssvikten er vesentlig, – og vi vet en del om hvordan det kan gjøres. Men hvordan kan vi forebygge at barn i det hele tatt utsettes for vold og engstelse i eget hjem?

På konferansen «Forebygging av vold i nære relasjoner» 13.november 2018 i Ibsenhuset, vil dette være temaet. Hva kan politisk og administrativ ledelse i kommunene gjøre? Hva kan kommuneansatte gjøre? Nytter det å forebygge?

Målgruppe for konferansen er politikere og ledere i kommunene, og andre som arbeider med dette temaområdet. Det er gratis å delta.

Program

På konferansen vil vi få høre:

  • «Viktigheten av å sette vold i nære relasjoner på dagsorden» Elin Saga Kjørholt, Barneombudet
  • «Politisk fokus på vold» Anders Christiansen, ordfører Birkenes kommune og Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune
  • «Hvordan forstå voldsutøveren?» Guri Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen
  • «Foreldrestyrkende tiltak» Tonje Holt, Folkehelseinstituttet
  • «Bryt voldsarven» Ingebjørg Hærås, Alternativ til vold og Gudmund Simonsen, Grenland familievernkontor
  • «Oppdragervold, kultur og verktøy» Judith van der Weele, psykologspesialist
  • «Samfunnsøkonomisk gevinst av voldsforebygging» Ingeborg Rasmussen, Vista analyse

Se invitasjon til konferansen med fullstendig program her (PDF).

Påmelding

Meld deg på nå via: telemark.pameldingssystem.no/forebygging-av-vold