Forbereder seg på ny generasjon eldre

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 18.12.2014 / Oppdatert: 18.12.2014
Eldre park går tur i park
En ny generasjon eldre er på vei mot pensjonisttilværelsen; yngre, friske og med mye kompetanse.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fram mot 2040 dobles antall eldre over 80 år, ifølge tall fra SSB.

Det vil føre til økt press på offentlige helsetjenester, kommunale som statlige.

Ny generasjon eldre

En ny generasjon eldre er på vei mot pensjonisttilværelsen; yngre, friske og med mye kompetanse.

- Den nye pensjonistgruppa kan være en stor ressurs for samfunnet, sier seniorrådgiver i Telemark fylkeskommune, Anne Karin Andersen, som har utformet undersøkelsen.

- Det er viktig at kommunene har et bevisst forhold til dette, tilrettelegger, tenker langsiktig og bidrar til at de holder seg friske og aktive så lenge som mulig – både for egen livskvalitet og for å minske presset på helse- og omsorgstjenestene, forteller Andersen.

Eldre som ressurs

I den regionale folkehelsestrategien er det vedtatt at området aktiv aldring skal utredes.

Undersøkelsen ble sendt ut i til rådmenn og ledere av eldrerådene tidligere i desember.

Her spør Telemark fylkeskommune om blant annet kommunenes planarbeid, nye boligløsninger og velferdsteknologi, universell utforming, eldre som ressurs og samarbeid med frivillig sektor.

- Det trengs nye måter å jobbe på. Det handler om innovasjon og nytenking, en systemendring, sier Andersen.

Kartlegging

- Første del av arbeidet er kartlegging for å kunne gjøre en vurdering om det regionale folkehelsearbeidet skal bidra med tanke på de utfordringene kommunene står ovenfor når det gjelder demografisk utvikling, forteller seniorrådgiver Anne Karin Andersen.

- Hvis svaret blir ja i analysen, blir neste steg i utredningen hva det regionale folkehelsearbeidet skal bidra med, hvordan de skal bidra og hvem som skal bidra.

Det har tidligere ikke vært gjennomført en lignende undersøkelse i Norge.

- Kartleggingen må sies å være omfattende, men viktig fordi dette ikke tidligere er kartlagt. Det blir spennende å se resultatet, og hva som eventuelt kan bli den videre vei i dette arbeidet, avslutter Andersen.