Folkehelseprofiler for 2017 er nå publisert

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 14.02.2017 / Oppdatert: 15.02.2017
Folkehelseprofilen er et av flere viktige verktøy i kommunenes oversiktsarbeid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Antibiotikaresistens kan reduseres ved å bare bruke antibiotika når det trengs, samt å forebygge infeksjoner. I profilene gis det eksempler på mulige forebyggende tiltak, slik som håndvask, vaksinasjon og å sikre godt drikkevann.

Nytt av året

Årets folkehelseprofiler inneholder noen nye indikatorer. Andelen som har en fortrolig venn og som er fornøyd med egen helse er hentet fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i hele Telemark i 2015. Antall utleveringer av antibiotika på resept og andelen over 65 år som har fått influensavaksine er også nye indikatorer.

Nytt av året er også muligheten til å klikke på indikatornavnene i folkehelsebarometeret i folkehelseprofilens side fire. Da kommer man rett til kommunehelsa statistikkbank og et diagram som viser utviklingen over tid i kommunen sammenliknet med Telemark og landet som helhet.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Ifølge Folkehelseloven §5 skal alle kommuner ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Folkehelseprofilen er et av flere viktige verktøy i kommunenes oversiktsarbeid. Kommunene bør bruke kommunehelsa statistikkbank sammen med folkehelseprofilene. I kommunehelsa er det langt flere indikatorer enn i folkehelseprofilene, og man kan blant annet hente ut tall for flere årganger for å se utvikling over tid. I tillegg kan man velge tall fordelt på kjønn og ulike aldersgrupper, eller sammenlikne seg med andre kommuner. Man kan også lese mer om statistikkgrunnlaget.

Statistikkpakker for kommunene

Telemark fylkeskommune utarbeider hvert år statistikkpakker der relevant folkehelsestatistikk for hver kommune er samlet i et dokument. Statistikkpakkene vil oppdateres innen medio mars basert på de nye tallene i kommunehelsa statistikkbank.