Folkehelseprofiler for 2016 er nå publisert

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 10.02.2016 / Oppdatert: 10.02.2016
Folkehelseprofilen er et av flere viktige verktøy i kommunenes oversiktsarbeid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Sosial ulikhet i helse vil si at vi ser systematiske helseforskjeller etter utdanning og inntekt. I profilene gis det eksempler på mulige tiltak for redusere disse forskjellene.

Nye indikatorer

Årets folkehelseprofiler inneholder noen nye indikatorer. Valgdeltagelse ved siste kommunevalg er med som en indikator for samfunnsengasjementet i kommunen. Fra ungdataundersøkelsen finner vi tall for alkoholbruk, fysisk inaktivitet, ensomhet, kvaliteter ved lokalmiljøet og deltagelse i fritidsorganisasjoner. Disse tallene er bare tilgjengelige for kommuner som gjennomførte ungdataundersøkelsen i perioden 2012-2014.

Oversiktsdokument og planstrategi

I følge Folkehelseloven §5 skal alle kommuner nå utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunale planstrategier. Disse skal vedtas i løpet av 2016. Folkehelseprofilen er et av flere viktige verktøy i kommunenes oversiktsarbeid.

Kommunehelsa statistikkbank

I arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er det viktig å bruke kommunehelsa statistikkbank sammen med folkehelseprofilene. I kommunehelsa er det langt flere indikatorer enn i folkehelseprofilene.

I kommunehelsa kan man blant annet hente ut tall for flere årganger for å se utvikling over tid. I tillegg kan man velge tall fordelt på kjønn og ulike aldersgrupper, eller sammenlikne seg med andre kommuner. Man kan også lese mer om statistikkgrunnlaget.

Statistikkpakker for kommunene

Folkehelseteamet i Telemark fylkeskommune har utarbeidet statistikkpakker der relevant folkehelsestatistikk for hver kommune er samlet i et dokument. Statistikkpakkene vil oppdateres så snart som mulig basert på de nye tallene i kommunehelsa statistikkbank.