Folkehelseprofiler for 2015 er nå publisert

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 12.03.2015 / Oppdatert: 23.03.2018
Folkehelseprofiler for 2015 er nå publisert.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Her omtales blant annet tidlig innsats i barnehage og helsestasjon, skolen som arena for faglig og sosial utvikling, og frafall i videregående skole.

Nye indikatorer

Årets folkehelseprofiler for kommunene inneholder noen nye indikatorer. Blant annet kan de syv mest folkerike kommunene i Telemark for første gang finne forskjellen i forventet levealder mellom ulike utdanningsgrupper i kommunen. Dette er et mål på sosial ulikhet i kommunen.

Andel femteklassinger på laveste mestringsnivå i regning, antibiotikabruk, og overvekt og fedme hos kvinner er andre indikatorer som er nye i årets folkehelseprofiler.

Kommunehelsa statistikkbank

I arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er det viktig å bruke kommunehelsa statistikkbank sammen med folkehelseprofilene. I kommunehelsa er det langt flere indikatorer enn i folkehelseprofilene.

I kommunehelsa kan man blant annet hente ut tall for flere årganger for å se utvikling over tid. I tillegg kan man velge tall fordelt på kjønn og ulike aldersgrupper, eller sammenlikne seg med andre kommuner. Man kan også lese mer om statistikkgrunnlaget.

Statistikkpakker for kommunene

Folkehelseteamet i Telemark fylkeskommune har utarbeidet statistikkpakker der relevant folkehelsestatistikk for hver kommune er samlet i et dokument. Statistikkpakkene vil oppdateres senest i uke 13 basert på de nye tallene i kommunehelsa statistikkbank.