Folkehelseprisen 2016: Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Av: Lene Sjølie / Publisert: 17.10.2016 / Oppdatert: 28.03.2017
God psykisk helse innebærer evnen til å mestre tanker, følelser og sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Vinneren får 50 000 kroner.

Nominasjonsfristen gikk ut 15. desember. Prisen deles ut på fylkestinget i juni.

Fremme livskvalitet og mestring

God psykisk helse innebærer evnen til å mestre tanker, følelser og sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen.

I folkehelsearbeidet rettes oppmerksomheten mot forhold som bidrar til å opprettholde og fremme psykisk helse. Arbeidet skal ikke bare ha hindre sykdom og skade, men også fremme livskvalitet, trivsel, sosial støtte, mestring, deltagelse og tilhørighet.

Arbeid med psykisk helse i et folkehelseperspektiv innebærer å bidra til en samfunnsutvikling som styrker mestringsevne og identitet, og setter folk i stand til å ta kontroll over eget liv.

Gode eksempler

Formålet med prisen er å vise eksempler på godt folkehelsearbeid i tråd med den til enhver tid vedtatte folkehelsestrategien i Telemark.

Et av satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 er psykososialt oppvekstmiljø. Aktiviteter for å fremme barn og unges psykiske helse vil derfor bli spesielt vektlagt.

Nominer din kandidat innen 15. desember

Alle fylkets innbyggere, private, frivillige eller offentlige organisasjoner, grupper eller lag oppfordres til å komme med forslag til aktuelle prisvinnere. Det er også mulig å nominere på vegne av egen organisasjon.

Frist for å nominere kandidater til Folkehelseprisen 2016 er 15. desember. Send inn din nominasjon her