Folkehelseprisen 2016

Av: Lene Sjølie / Publisert: 24.08.2015 / Oppdatert: 07.06.2016
Familie på tur i skogen
Tema for Folkehelseprisen 2016 blir annonsert etter sommeren.
Foto: Illustrasjonsfoto, www.colourbox.com
Åpne

Folkehelseprisen deles ut på Telemark fylkeskommunes årlige arrangement Fotavtrykk Telemark.

Prisen er 50.000 kroner og et bilde av den svenske fotokunstneren Ingemar Myrén, «Eplets dans». 

Gode eksempler

Formålet er å vise eksempler på godt folkehelsearbeid i tråd med den til enhver tid vedtatte folkehelsestrategien i Telemark. 

Folkehelsestrategien i Telemark legger spesielt vekt på tiltak for barn og unge. Vaner og holdninger etableres tidlig i livet. Barn som er aktive og lærer å sette pris på fysisk aktivitet og friluftsliv tar dette med seg som viktige verdier og gode vaner som voksne.

Speiderne vant Folkehelseprisen 2015

Folkehelseprisen 2015 skulle gå til en frivillig organisasjon som hadde arrangert friluftsaktiviteter og tiltak for fysisk aktivitet for innbyggerne i Telemark. Aktiviteter som retter seg mot barn og unge ble spesielt vektlagt i vurderingen.

Alle fylkets innbyggere, private, frivillige eller offentlige organisasjoner, grupper eller lag ble oppfordret til å komme med forslag til aktuelle prisvinnere. Det var også mulig å nominere på vegne av egen organisasjon.

Vinnerne ble Grenland krets av Norges speiderforbund.

Folkehelseprisen 2016

Tema for Folkehelseprisen 2016 blir annonsert etter sommeren med frist i oktober for å sende inn nominasjoner.

Prisen deles ut på Fotavtrykk Telemark 7. februar 2017.