Folkehelseprisen 2014

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.08.2014 / Oppdatert: 07.12.2014
Familie på tur i skogen
Et av satsingsområdene i den regionale folkehelsestrategien for Telemark 2012-2016 er kommunalt folkehelsearbeid.
Foto: Illustrasjonsfoto, www.colourbox.com
Åpne

Grunnlaget for god folkehelse skapes lokalt. Et av satsingsområdene i den regionale folkehelsestrategien for Telemark 2012-2016 er kommunalt folkehelsearbeid.

Vi ønsker å synliggjøre de gode eksemplene. Til Folkehelseprisen 2014 ønsket vi derfor forslag på kommuner som arbeider helhetlig og systematisk for å sikre god folkehelse til alle innbyggerne.

Alle fylkets innbyggere, private, frivillige eller offentlige organisasjoner, grupper eller lag ble oppfordret til å komme med forslag til aktuelle kommuner.

50.0000 kroner

Folkehelseprisen utdeles hvert år og kunngjøres på Fotavtrykk Telemark. Prisen er en sjekk på 50.000 kroner og et bilde av den svenske fotokunstneren Ingemar Myrén, «Eplets dans».

Formålet med Folkehelseprisen er å vise eksempler på godt folkehelsearbeid i tråd med den til enhver tid vedtatte folkehelsestrategien i Telemark. Dette kan være innen det brede folkehelsearbeidet/planarbeid eller innen tema som psykisk eller fysisk helse, inaktivitet, kosthold eller kultur for helse.

Hensikten er å påvirke mer enn å belønne. Alle telemarkinger er målgruppe for folkehelsearbeidet, men med spesiell oppmerksomhet mot utvalgte grupper som barn, unge og risikogrupper. 

Prisen deles ut på Fotavtrykk 2015

Frist for innsending av forslag for Folkehelseprisen 2014 var 8. oktober.

Prisen vil bli kunngjort og delt ut på Fotavtrykk Telemark torsdag 12. februar 2015 i Bok & Blueshuset på Notodden.