Folkehelseprisen 2013

Av: Lene Sjølie / Publisert: 16.09.2013 / Oppdatert: 16.09.2013
De store folkehelseutfordringene gjør det nødvendig å bygge gode levevaner i tidlig alder. Folkehelseprisen 2013 vil fremheve barnehager som arbeider systematisk for å bidra til god helse og trivsel.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

De store folkehelseutfordringene gjør det nødvendig å bygge gode levevaner i tidlig alder. Barnehagen er en viktig helsefremmende og forebyggende arena for utjevning av sosiale helseforskjeller.

Helse og trivsel

Vi ønsker å løfte fram barnehager som arbeider systematisk for å bidra til god helse og trivsel og som tenker helse og helsekonsekvenser i hverdagen.

Eksempler på dette kan være tilrettelegging for: 

  • daglig fysisk aktivitet inne og ute
  • et sunt og variert mattilbud
  • systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt miljø for både ansatte og barn
  • gode rutiner for samarbeid med hjem, nærmiljø og kommunale instanser 

Det ønskes forslag på barnehager som er gode eksempler på helhetlig helsefremmende tenkning. Foreldre, kommunale instanser, frivillig sektor og samarbeidspartnere i nærmiljøet oppfordres til å komme med forslag på kandidater.

Nominasjonsfrist: 15. oktober 2013

Trykk her for elektronisk nominasjonsskjema

Nominasjonskomiteen er satt sammen av representanter fra Fylkesmannen i Telemark og fra Telemark fylkeskommune.

Prisvinneren kunngjøres på «Fotavtrykk Telemark» i Ibsenhuset 4. februar 2014.